.

Грантови схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативни и други финансиращи програми, консултации за разработване и управление на проекти

МИГ Преспа обявява втора покана за набиране на заявления

МИГ Преспа кани желаещите да подадат проекти по мерки 313, 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони.

Краен срок: 18 Декември 2012 г.

1. Мярка  313 ,,Насърчаване на туристическите дейности"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата –180 000 лв.;

2. Мярка 321 ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата – 443 569, 70 лв.;

3. Мярка 322 ,,Обновяване и развитие на населените места"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата – 454 412, 99 лв.;

Срок за подаване на проектни предложения – от 20.09.2012 год. до 18.12.2012 год., до 16.00 часа;

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ Преспа, а също така може да бъде получена и от офисите на МИГ-а всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Телефони за връзка с експертите:

Людмила Кадишева – тел: 0888 00 71 26, с. Баните
Надежда Бабугерова – тел: 0882 42 11 13, гр.Лъки
Екатерина Янкова – тел: 0888 61 59 56, гр.Чепеларе

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed
loader

Календар на събитията

Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1 - семинар

24.09.2014, София

„Практически насоки за извършване на дейността по осигуряване на безопасност и здраве при работа“ - еднодневно комплексно обучение

31.10.2014, София

Изкуството да продаваш - практически курс за ключови продажбени умения

25.09.2014, София

Наръчник за привличане на нови клиенти - двудневен тренинг

4 и 5.10.2014, София

Управление на растящата фирма - семинар за мениджъри

15.10.2014, София

 

Black Hat Конференция

22 и 23.10.2014, София

8 стълба за тотална продуктивна поддръжка - еднодневно обучение

13.10.2014, София

SEO оптимизация за непрофесионалисти - практическо обучение

27.09.2014, София

Информационен ден за енергийна ефективност

3.10.2014, Пловдив

 

„Промени в социалното и здравното осигуряване, в ЗДДС и ЗКПО през 2014 г.” счетоводен семинар

25 и 26.09.2014, София

Еднодневен семинар „Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1”

24.09.2014, София

Годишна конференция по програма Югоизточна Европа

24 и 25.09.2014, Любляна, Словения

Обучение „Online търговия с минимален бюджет”

23.07.2014, София
26.09.2014, София

Семинар на тема „Индустриална логистика и производствен инженеринг”

23 и 24.09.2014, София