Menu

МИГ Преспа кани желаещите да подадат проекти по мерки 313, 321 и 322 на Програмата за развитие на селските райони.

Краен срок: 18 Декември 2012 г.

1. Мярка  313 ,,Насърчаване на туристическите дейности"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата –180 000 лв.;

2. Мярка 321 ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата – 443 569, 70 лв.;

3. Мярка 322 ,,Обновяване и развитие на населените места"
Общ разполагаем индикативен бюджет по тази мярка за поканата – 454 412, 99 лв.;

Срок за подаване на проектни предложения – от 20.09.2012 год. до 18.12.2012 год., до 16.00 часа;

Подробна информация и необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на МИГ Преспа, а също така може да бъде получена и от офисите на МИГ-а всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Телефони за връзка с експертите:

Людмила Кадишева – тел: 0888 00 71 26, с. Баните
Надежда Бабугерова – тел: 0882 42 11 13, гр.Лъки
Екатерина Янкова – тел: 0888 61 59 56, гр.Чепеларе

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org